škola
YouTube kanal OŠ Lotrščak Office365 Kontaktirajte nas
Lotrščak Hrvatski jezik Lotrščak English language

Izvannastavne aktivnosti


Učenici u godini 2016/2017. mogu odabrati jednu od tri ponuđenje izvannastavne aktivnosti:
 
NAZIV 
AKTIVNOSTI
UMJETNIČKA RADIONICA
NOSITELJ 
AKTIVNOSTI
 
SAŠA BANIĆ, UČITELJ RAZREDNE NASTAVE
 
VREMENIK AKTIVNOSTI 1 ŠKOLSKI SAT TJEDNO TIJEKOM NASTAVNE GODINE
CILJEVI
AKTIVNOSTI
STJECANJE UMIJEĆA KREATIVNOG I LIKOVNOG IZRAŽAVANJA UČENIKA. STJECANJE VJEŠTINE VLADANJA STILOVIMA LIKOVNIH TEHNIKA. USVAJANJE TEMELJNOG VIZUALNOG JEZIKA POTICANJEM UČENIKOVA LIKOVNOG GOVORA LIKOVNO - TEHNIČKIM SREDSTVIMA TE POSTIZANJE KREATIVNIH I IZRAŽAJNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA.
MJESTO PROVEDBE AKTIVNOSTI ŠKOLA
NAČIN 
REALIZACIJE
UREĐENJE ŠKOLSKOG PANOA, SUDJELOVANJE NA SVEČANOSTIMA ŠKOLE
NAČIN 
VREDNOVANJA
IZLAGANJE RADOVA NA PANOIMA ŠKOLE.
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI LIKOVNE TEHNIKE
 
                           
 
NAZIV
AKTIVNOSTI
MALI ZBOR
NOSITELJI
AKTIVNOSTI
NIKOLA BIJELIĆ, UČITELJ RAZREDNE NASTAVE
VREMENIK AKTIVNOSTI 1 ŠKOLSKI SAT TJEDNO TIJEKOM NASTAVNE GODINE
CILJEVI
AKTIVNOSTI
RAZVIJANJE OSJEĆAJA ZA INTONACIJU, RAZVIJANJE GLASOVNIH SPOSOBNOSTI I RITMA, RAZVIJATI GLAZBENO PAMĆENJE
MJESTO PROVEDBE AKTIVNOSTI SUDJELOVANJE NA KULTURNIM MANIFESTACIJAMA ŠKOLE
NAČIN REALIZACIJE ŠKOLA
NAČIN VREDNOVANJA IZRAŽAJNO PJEVATI I JASNO IZGOVARATI TEKST PJESAMA, PLESNO STVARALAŠTVO
NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA UČENICI ĆE RAZVIJATI INTERES ZA GLAZBU I PLESNO STVARALAŠTVO, STEĆI ISKUSTVO I RADOST ZAJEDNIČKOG RADA, RAZVIJATI GLAZBENU KREATIVNOST
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI CD PLAYER, SINTETIZATOR ZVUKA
 
        
 
NAZIV 
AKTIVNOSTI
 
DRAMSKO - RECITATORSKA SKUPINA
 
NOSITELJ 
AKTIVNOSTI
 
ANDREJ MARAS, UČITELJ RAZREDNE NASTAVE
 
VREMENIK AKTIVNOSTI 1 ŠKOLSKI SAT TJEDNO TIJEKOM NASTAVNE GODINE
CILJEVI
AKTIVNOSTI
STJECANJE UMIJEĆA KREATIVNOG  SCENSKOG I DRAMSKOG IZRAŽAVANJA UČENIKA. OSPOSOBITI UČENIKE ZA SAMOSTALAN SCENSKI PRIKAZ PJESME I IGROKAZA, RAZVIJATI KREATIVNOST POKRETA.
MJESTO PROVEDBE AKTIVNOSTI ŠKOLA
NAČIN 
REALIZACIJE
SUDJELOVANJE NA SVEČANOSTIMA ŠKOLE
NAČIN 
VREDNOVANJA
SUDJELOVANJE NA PRIREDBAMA
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI KOSTIMI ZA NASTUPE
 

         
Ispiši stranicu