škola
Office365 YouTube kanal OŠ Lotrščak Soundcloud OS Lotrscak Kontaktirajte nas
Lotrščak Hrvatski jezik Lotrščak English language

Pisane provjere

Prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010 , 82/2019), pod pisanim provjeravanjem (pisane provjere znanja) podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine. Izmjenama i dopunama Pravilnik (NN 82/2019) ne postoje više vremenici pisanih provjera već je učitelj obavezan najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu.
U slučaju da zbog nepredviđenih okolnosti, a sve na veće dobro učenika, učitelj je primoran odgoditi već najavljenu pisanu provjeru znanja kako bi s učenicima stigao obraditi gradivo u svrhu ostvarivanja zadanih ishoda koji će se provjeriti pisanom provjerom (prema očitovanju Ministarstva znanosti i obrazovanja) učitelj može odgoditi pisanu provjeru te ju prebaciti na neki drugi dan (pazeći da poštuje odredbe navedenog Pravilnika). Odgodu će najaviti u Razrednu knjigu. 
 

Ispiši stranicu