škola
Office365 YouTube kanal OŠ Lotrščak Soundcloud OS Lotrscak Kontaktirajte nas
Lotrščak Hrvatski jezik Lotrščak English language

Potrebni dokazi za ostvarenje olakšica za prehranu i produženi boravak

Poštovani roditelji!
U skladu s Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba donosimo popis dokumenata koje je potrebno dostaviti u tajništvo kako bi ostvarili olakšice za prehranu i produženi boravak (od 1. do 4. razreda).

PRODUŽENI BORAVAK
1. dokaz o prebivalištu djeteta: uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama - preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;
2. dokazi o samohranosti roditelja: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;
4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu: rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 
PREHRANA
1. dokaz o prebivalištu djeteta: uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama - preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;
2. dokazi o nezaposlenosti roditelja: dokazi da su roditelji nezaposleni i da su redovno prijavljeni Zavodu za zapošljavanje ili zadnja dva mjeseca nisu primili plaću (odnosi se na oba roditelja, odnosno samohranog roditelja);
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;
4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu: rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
5. dokazi o dječjem doplatku: rješenje, uvjerenje ili potvrda HZMO-a o pravu na dječji doplatak
 
Ispiši stranicu